Gå til indhold

Mangfoldighed og ligestilling

Gældsstyrelsen ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, fordi vi tror på, at det giver de bedste resultater, når sammensætningen af medarbejdere afspejler det omgivende samfund.

I vores jobopslag opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Vi accepterer ikke, at der bliver gjort forskel på folk på grund af køn, alder, seksuel orientering, religion, handicap, politisk overbevisning, social eller etnisk oprindelse.

At vi er forskellige er en styrke i den daglige opgaveløsning. Det bidrager til et godt og spændende arbejdsmiljø, hvor de individuelle kvalifikationer, kompetencer og ressourcer anvendes på en konstruktiv måde. Vi tror på, at en mangfoldig arbejdsplads er en forudsætning for at skabe udvikling, nytænkning og dynamik.

En stor mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere i Gældsstyrelsen kan også styrke forståelsen for de forskelle, der kendetegner borgere og virksomheder.