Gå til indhold

Samarbejde prioriteres

Vi anerkender andres faglighed og forventer, at du byder ind med din egen, når vi sammen løser opgaver på tværs og i egen afdeling.

Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere er vigtig hos os. Vi vil gerne have ledere, der koordinerer og understøtter samarbejde, løbende giver feedback, der bidrager til at skabe dialog og sikrer et fagligt miljø, inddrager dine kompetencer, viden og erfaringer i opgaveløsningen og som sætter ramme, retning og ambitionsniveau for dig.

Du vil opleve, at vi forsøger at fremme en feedbackkultur, hvor konstruktiv dialog om opgaveløsningen er en naturlig del af hverdagen - både for dig og din leder. Der skal være fokus på at tale om, hvad du observerer, oplever og har af forslag.