Gå til indhold

Mailadresse ved hurtig virksomhedsoverdragelse

Er du rekonstruktør, og har du meddelelser i forbindelse med hurtig virksomhedsoverdragelse i rekonstruktioner?

Så skal du skrive til os på mailadressen:

fast-track.virksomhedsoverdragelse@gaeldst.dk

Hvornår skal mailadressen bruges?

Mailen er kun til orienteringer om hurtig virksomhedsoverdragelse efter konkurslovens § 13 g, stk. 3 og stk. 5.

Hvorfor har vi oprettet denne mailadresse?

Tilføjelsen af § 13 g i konkursloven giver mulighed for at overdrage en virksomhed, inden der er vedtaget en rekonstruktionsplan, såfremt en sådan overdragelse er nødvendig for at bevare værdien af virksomheden.

Det er et krav, at rekonstruktøren orienterer kreditorerne og skifteretten om den forestående overdragelse, ligesom det er et krav, at rekonstruktøren orienterer kreditorerne om, hvorvidt overdragelsen blev gennemført, jf. § 13 g, stk. 3 og stk. 5.

Den særlige mailadresse skal sikre, at vi kan nå og behandle orienteringer om en hurtig virksomhedsoverdragelse indenfor tidsfristen på 5 hverdage.

Andre henvendelser vedrørende rekonstruktioner

Andre henvendelser vedrørende rekonstruktioner skal sendes til den sagsbehandler, rekonstruktøren har kontakt til, eller til mailen insolvensbehandling@gaeldst.dk.