Gå til indhold

Vores opgave

Gældsstyrelsen skal sikre, at så mange som muligt betaler deres gæld til det offentlige. De penge, der kommer ind, bidrager til det danske velfærdssamfund

Den vigtigste opgave for os frem mod 2030 er at bremse gældsudviklingen. Det er afgørende for den almene retsfølelse og sammenhængskraften i samfundet, at alle betaler det, de skylder til fællesskabet. Vi er ikke i mål endnu, og der ligger stadig svære opgaver foran os.

Siden vi blev etableret som selvstændig styrelse, har vi fokuseret på at få udviklet et nyt inddrivelsessystem og få genetableret inddrivelsen af offentlig gæld. Sideløbende har vi ryddet op i en del af de uafklarede gældsposter, som fulgte med fra det tidligere inddrivelsessystem. Det er lykkedes os år for år at sikre et stadigt stigende inddrivelsesprovenu, og inddrivelsen af den offentlige gæld er i dag et fornuftigt sted.

Med borgere og virksomheder i centrum skal vi færdiggøre oprydningen af de uafklarede gældsposter, da det spænder ben for en effektiv gældsinddrivelse. Dernæst skal vi videreudvikle vores nye inddrivelsessystem, som fremover skal understøtte alle inddrivelsesopgaverne.

Alle skal betale deres gæld til det offentlige - og vi skal gøre det let for dem. Borgere og virksomheder skal møde en åben og kommunikerende styrelse, som tager dialogen i øjenhøjde og evner at gøre det komplekse forståeligt. Derfor lægger vi vægt på at have dygtige og motiverede medarbejdere, som med høj faglighed forstår at balancere samarbejde og service med myndighedsrollen.

Vi tager ansvar, og vi samarbejder om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Gældsstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.