Gå til indhold

Presse

Alle pressehenvendelser besvares via Gældsstyrelsens pressefunktion.

Er du fra pressen, og har du spørgsmål til Gældsstyrelsen, kan du kontakte vores pressevagt:

Telefon: 72 22 13 04 (ikke sms)
E-mail: presse@gaeldst.dk

Bemærk, at henvendelser kun håndteres inden for normal arbejdstid.

Drejer det sig om opfølgning på en igangværende forespørgsel, anbefaler vi, at du sender en mail til den pressemedarbejder, du tidligere har haft kontakt med om henvendelsen.

Hvis du henvender dig til Gældsstyrelsen som borger eller virksomhed, kan du finde flere kontaktinformationer på vores kontaktside.

Aktindsigt

Vil du som journalist bede om aktindsigt, skal du sende din anmodning til presse@gaeldst.dk.

Hvis du har brug for hjælp til at afgrænse og præcisere din aktindsigt, kan du kontakte pressefunktionen.

Tavshedspligt

Gældsstyrelsen er underlagt tavshedspligt og må ikke udtale sig om personer, virksomheder eller konkrete sager eller på nogen måde videregive oplysninger om dem. Tavshedspligten indebærer også, at vi ikke kan be- eller afkræfte, om vi har en konkret sag under behandling.