Gå til indhold

Whistleblowerordning

På denne side finder du oplysninger om whistleblowerordningen i Gældsstyrelsen. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold i Gældsstyrelsen.

Hvem kan indberette til ordningen?

Følgende personer kan foretage indberetning til Gældsstyrelsens whistleblowerordning:

  • Ansatte i Gældsstyrelsen. Det omfatter både fuldtids- og deltidsansatte, ansatte med tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (projektansættelser) samt vikarer. Det omfatter også frivillige og lønnede og ulønnede praktikanter.
  • Tidligere ansatte i Gældsstyrelsen, der indberetter oplysninger, som vedkommende er kommet i besiddelse af i ansættelsen.
  • Personer, som endnu ikke er begyndt at arbejde i Gældsstyrelsen, men som indberetter oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre forhandlinger forud for ansættelsen.
  • Samarbejdspartnere, som Gældsstyrelsen har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, bl.a. personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører

Personer, der ikke er omfattet af ovenstående personkreds, kan ikke indberette til whistleblowerordningen. Indberetninger fra personer uden for personkredsen vil som udgangspunkt blive afvist.

Billede af Skatteministeriets organisation

Hvilke forhold kan du indberette om?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Overtrædelser af EU-retten, der er omfattet af whistleblowerdirektivet, herunder fx beskyttelse af privatlivets fred og netværks- og informationssystemers sikkerhed.
  • Alvorlige lovovertrædelser, fx seksuel chikane, bestikkelse, dokumentfalsk, tilsidesættelse af tavshedspligter eller lovbestemte handlepligter.
  • Øvrige alvorlige forhold, herunder f.eks. grove eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer.

Indberetningsportal for Gældsstyrelsen