Gå til indhold

Vores organisation

Gældsstyrelsen består af ca. 1.500 medarbejdere

Vi er overordnet organiseret med en direktør, et direktionssekretariat og afdelingerne Forretningsudvikling, Stab, Borgere, Virksomheder, Borger- og virksomhedskontakt samt Dataforbedring og kvalitet.

Diagram over Gældsstyrelsens organisation. Den består af en direktør, et direktionssekretariat og de seks enheder: Forretningsudvikling, Stab, Borgere, Virksomheder, Borger- og virksomhedskontakt, samt Dataforbedring og kvalitet.

 

 

Styrelsens organisation

Gældsstyrelsens direktion

Gældsstyrelsens direktion består af en direktør og seks underdirektører. Læs mere på siden:

Gældsstyrelsens direktion

 

Skatteministeriets koncern

Gældsstyrelsen er en del af Skatteministeriets koncern og samarbejder på tværs med de andre enheder i koncernen. Læs mere på siden:

En del af skatteministeriet