Gå til indhold

Vores organisation

Gældsstyrelsen består af ca. 1.500 medarbejdere

Vi er overordnet organiseret med en direktør, et direktionssekretariat og afdelingerne Forretningsudvikling, Stab, Borgere, Virksomheder, Borger- og virksomhedskontakt samt Dataforbedring og kvalitet.

Gældsstyrelsens organisationsdiagram. Styrelsen består af en direktør, et direktionssekretariat, afdelingerne Forretningsudvikling, Stab, Borgere, Virksomheder, Borger- og virksomhedskontakt samt Dataforbedring og kvalitet.

Styrelsens organisation

Gældsstyrelsens direktion

Gældsstyrelsens direktion består af en direktør og seks underdirektører. Læs mere på siden:

Gældsstyrelsens direktion

Skatteministeriets koncern

Gældsstyrelsen er en del af Skatteministeriets koncern og samarbejder på tværs med de andre enheder i koncernen. Læs mere på siden:

En del af skatteministeriet