Gå til indhold

Du kan søge om eftergivelse

Eftergivelse er en mulighed for at få slettet eller nedsat din gæld til det offentlige.

Denne side indeholder vejledning til privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder og medejere i interessentskaber.

Hvis du kan betale, skal du betale

Før du undersøger, om du kan få eftergivet gæld, kan du prøve vores vejledende gældsberegner.

Beregneren kan give dig en idé om, hvor lang tid det kan tage at betale din gæld.

Vejledende gældsberegner

Ser det ud til at tage over 10 år at komme af med din gæld?

Ring gerne til os om muligheden for at få eftergivet gæld, hvis det ser ud til at tage over 10 år at afvikle den. Vores nummer er 70 15 73 04

Har vi brug for flere informationer for at kunne vejlede dig om muligheden for eftergivelse, ringer vi tilbage til dig indenfor 24 timer. Når vi ringer, skal du være klar med følgende oplysninger:
 • Din husstands indtægter og udgifter
 • Hvor meget du ejer og skylder
 • Om du står til at arve noget

Mulighed 1: Eftergivelse ud fra faste krav

Muligheden er til dig, som:

 • i en længere periode har været på fx kontanthjælp eller uddannelseshjælp og
 • herefter har været under uddannelse og/eller haft arbejde i et vist tidsrum, når du søger om eftergivelse.

Du har mulighed for at få eftergivet halvdelen af din gæld på ansøgningstidspunktet, dog højest 100.000 kr.

Du kan ansøge fra 1. april 2025.

Krav, du skal opfylde på ansøgningstidspunktet:

 • Din gæld er på mindst 50.000 kr., inklusive renter, gebyrer og omkostninger.
 • Du har modtaget offentlig forsørgelse i mindst 30 måneder indenfor de seneste 6 år. Herefter har du i mindst 24 måneder været under uddannelse, i almindelig beskæftigelse eller været selvstændig erhvervsdrivende.

Bemærk

 • Du kan kun få eftergivet gæld ud fra faste krav én gang.
 • Der er gæld, som ikke kan eftergives under denne mulighed: bøder, konfiskationsgæld, offerbidrag, pantsikret gæld, gæld på grund af erstatning og gæld på grund af uretmæssige offentlige ydelser/dagpenge.

Spørgsmål til eftergivelse ud fra faste krav

Mulighed 2: Eftergivelse ud fra individuel vurdering

Ønsker du at søge om eftergivelse ud fra en individuel vurdering, skal du indsende al dokumentation for dine indtægter, udgifter og andre relevante forhold.

Få en idé om, om det kan svare sig for dig at søge

Tjek vores TOP-5 liste over de vigtigste forhold, som forøger eller forringer dine chancer for at få eftergivet gæld til det offentlige efter vurdering.

De 5 vigtigste forhold, som taler fór eftergivelse

 1. Du kan ikke betale din gæld inden for de nærmeste 10 år.
 2. En eftergivelse vil give dig en varig forbedring af dine økonomiske forhold.
 3. Du har fast arbejde eller har været på offentlig forsørgelse i en længere årrække.
 4. Du har sociale eller helbredsmæssige forhold, der har medvirket til, at du har stiftet gælden.
 5. Du har sociale eller helbredsmæssige forhold, der gør, at du ikke kan betale din gæld.

Kan du svare ja til de fleste forhold her, kan der være gode chancer for, at du kan få eftergivet gæld.

De 5 vigtigste forhold, som taler imod eftergivelse

 1. Du kan betale din gæld indenfor de nærmeste 10 år.
 2. Du har stor privat gæld.
 3. Din indkomst er usikker, fordi du står uden job eller er under uddannelse.
 4. Du har løbende stiftet ny gæld over flere måneder eller år, uden du har betalt af på den
 5. Du har gæld fra strafbare forhold.

Kan du svare ja til nogen af disse forhold, har du ikke store chancer for at få eftergivet gæld.

Spørgsmål til eftergivelse ud fra individuel vurdering

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke opfylder betingelserne for eftergivelse?

Kan du ikke få eftergivelse og har problemer med at betale din gæld, kan du undersøge andre muligheder på siden Hvis du ikke kan betale din gæld.

Du er altid velkommen til at kontakte os omkring betaling af din gæld. Læs mere på siden Sådan betaler du din gæld.

Kan jeg klage over en afgørelse?

Ja, du kan klage over Gældsstyrelsens afgørelse senest tre måneder efter den dag, hvor du har fået en afgørelse. Drejer det sig om gæld til politiet, er klagefristen to måneder. Se hvordan du gør på siden Sådan klager du.

 

Regler for eftergivelse

Se Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.4.7 Eftergivelse af gæld til det offentlige, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning. Muligheden for eftergivelse ud fra faste krav omtales her som ”Ret og pligt”.

Regler for gældssanering

Se Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.7.1 Reglerne om gældssanering, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.