Gå til indhold

Vi vurderer, om gæld skal afskrives

Vi vurderer løbende, om gæld skal afskrives. Det er en integreret del af vores lovbestemte inddrivelsesarbejde. Hvis vi afskriver din gæld, betyder det, at du ikke længere skylder beløbet.

Hvis vi afskriver mindst 200 kr., skriver vi til dig om det. Afskriver vi mindre, sker det uden du får besked.

Vi afskriver som udgangspunkt ikke:

  • privatretlig bidragsgæld - fx børnebidrag og underholdsbidrag
  • udenlandsk gæld
  • gæld, som er opstået ved strafbare forhold
  • gæld, som er omfattet af en igangværende klagebehandling

Fra 1. januar 2024 – 31. december 2030 har vi mulighed for at afskrive hele grupper af gældsposter på én gang.

Ofte stillede spørgsmål om afskrivning af gæld

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.6 Afskrivning og bortfald af fordringer som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.