Rekordhøjt provenu: 12,6 mia. kr. inddrevet i 2022

I 2022 har Gældsstyrelsen inddrevet 200 mio. kr. mere fra borgere og virksomheder sammenlignet med 2021. Det høje provenu skal ses i lyset af en fortsat effektiv indsats i det nye inddrivelsessystem.

Hent publikation som pdf

Gældsstyrelsens kerneopgave er at inddrive borgere og virksomheders gæld til det offentlige. Det samlede inddrivelsesprovenu er gennem en årrække steget stødt, og de nyeste tal fra 2022 viser, at Gældsstyrelsen fortsætter den positive udvikling med ca. 12,6 mia. kr. inddrevet i alt.