Vi kan foretage udlæg i dine ejendele

Hvis du ikke betaler din gæld til det offentlige, kan vi foretage udlæg i dine ejendele.