Gå til indhold

Hvad kan du betale?

I forbindelse med, at vi finder ud af, om du kan få eftergivet gæld ud fra en individuel vurdering, laver vi først en betalingsevneberegning. Den viser, om du har overskud i dit budget til at kunne afdrage på din gæld.

Beregningen afhænger af:

  • dine indtægter, som du har oplyst
  • dine udgifter, som du har oplyst
  • om du er enlig eller samlevende
  • om du har forsørgerpligt
  • dit rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet

Rådighedsbeløbet er et lovbestemt beløb, som du skal have til øvrige udgifter, fx mad, forsikringer, mobil, internet og hygiejne. Beløbet er afhængigt af, om du er enlig, samboende og har hjemmeboende børn under 18 år.

Vi sammenholder din gæld og øvrige situation med din betalingsevne og afgør, om du kan få din gæld eftergivet helt, delvist eller slet ikke.

 

Se to eksempler på, hvordan vi beregner, hvad du kan betale om måneden