Gå til indhold

Rentesats for statsgaranterede studielån

I perioden fra 1964 til juli 1993 kunne du optage statsgaranterede SU-lån (STB) i et pengeinstitut. Statsgaranterede studielån, der er indfriet i et pengeinstitut med et lån af statskassen, administreres af Udbetaling Danmark.

Renten, når Udbetaling Danmark administrerer lånet

Den årlige rentesats for statsgaranterede studielån bliver beregnet hvert halve år.

Rentesatsen for statsgaranterede studielån siden 2020

Periode Rentesats
1. juli - 31. december 2024 4,25 % p.a.
1. januar - 30. juni 2024 4,5 % p.a.
1. juli - 31. december 2023 3,75 % p.a.
1. januar - 30. juni 2023 2,0 % p.a.
1. juli - 31. december 2022 0,25 % p.a.
1. januar - 30. juni 2022 0,25 % p.a.
1. juli - 31. december 2021 0,25 % p.a.
1. januar - 30. juni 2021 0,25 % p.a.
1. juli – 31. december 2020 0,25 % p.a.
1. januar - 30. juni 2020 0,00 % p.a.

Rentesats, når studielånet administreres af Udbetaling Danmark.

Højere rente, når vi inddriver lånet

Betaler du ikke afdragene på lånet, kan Udbetaling Danmark bede os om at inddrive lånet hos dig. Når vi inddriver lånet, skal du betale inddrivelsesrente i stedet for. Du kan læse mere om inddrivelsesrenten på siden Renter.

Love og regler

Reglerne om forrentning af statsgaranterede studielån, der administreres af Udbetaling Danmark, står i studielånsloven (bekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007). Reglerne for beregning af rentesatsen står i bekendtgørelse nr. 1362 af 9. december 2019. Begge dele finder du på retsinformation.dk.