Gå til indhold

Gyldig fra 30-06-2023 / Gyldig til 30-06-2024

Renten på gæld til det offentlige sænkes

Vær opmærksom på, at rentetillægget nedsættes den 1. juli 2023.

Rentenedsættelsen er ét af en række tiltag i Gældsaftalen fra 2022, der skal bremse og vende danskernes voksende gæld til det offentlige og samtidig sikre rimelige vilkår for borgernes gældsafvikling.

Inddrivelsesrenten er fastsat ud fra Nationalbankens udlånsrente samt et tillæg på 8 procentpoint. Siden den 1. januar 2023 har renten været 9,9 %.

Den 1. juli 2023 halveres rentetillægget, og det betyder konkret, at tillægget sænkes fra 8 procentpoint til 4 procentpoint.

Læs mere i Skatteministeriets pressemeddelelse Nu sænkes renten på gæld til det offentlige samt i publikationen fra Gældsstyrelsen ”Renterne udgør en stigende andel af gælden til det offentlige”