Gå til indhold

Gældsstyrelsen inddriver gælden, hvis virksomheden ikke betaler coronalån over Skattekontoen

Gæld vedrørende coronalån (rentefrie moms- og A-skattelån) bliver inddrevet af Gældsstyrelsen, hvis en virksomhed ikke betaler, når Skattestyrelsen rykker for tilbagebetaling af lånet.

Når Skattestyrelsen rykker for tilbagebetaling, kan det skyldes, at virksomheden ikke har oprettet en betalingsordning, at betalingsordningen er udløbet eller den er misligholdt.

Gæld vedrørende coronalån inddrives som andre gældstyper

Gældsstyrelsen inddriver gæld vedrørende coronalån på samme måde, som Gældsstyrelsen inddriver anden gæld til det offentlige hos virksomheden. Det betyder, at Gældsstyrelsen ud fra virksomhedens økonomiske forhold laver en konkret vurdering af, hvilke inddrivelsesskridt der vil være mest egnet til at inddrive gælden. Gældsstyrelsen kan bl.a. modregne i udbetalinger fra det offentlige (fx negativ moms), foretage udlæg i virksomhedens aktiver, tiltræde rekonstruktionsforslag eller indgive konkursbegæring.

Som led i inddrivelsen kan virksomheden under visse betingelser få lavet en korterevarende afdragsordning. Virksomheden kan foretage frivillige betalinger af gælden før eller samtidig med, at Gældsstyrelsen inddriver gælden.