Gå til indhold

Inddriver mere end én milliard kroner om måneden: Gældsstyrelsen leverer rekordhøjt årsresultat

I 2022 har Gældsstyrelsen inddrevet 200 mio. kr. mere fra borgere og virksomheder sammenlignet med 2021. Det høje provenu skal ses i lyset af en fortsat effektiv indsats i det nye inddrivelsessystem.

Gældsstyrelsens kerneopgave er at inddrive borgere og virksomheders gæld til det offentlige. I 2022 har Gældsstyrelsen inddrevet 12,6 mia. kr. Det er det højeste niveau nogensinde, og dermed fortsætter styrelsen med at inddrive stadig mere gæld år efter år.

”Årsresultatet er et vidnesbyrd om, at vi lykkes med vores grundlæggende kerneopgave. Vi får inddrevet rigtig meget af den gæld, som offentlige kreditorer forgæves har forsøgt at opkræve hos borgere og virksomheder, før gælden blev oversendt til os. Vi er dog også bevidste om, at der fortsat er udfordringer, vi skal have løst i de kommende år, så vi beholder arbejdshandskerne på”, siger styrelsesdirektør Anne-Sofie Jensen.

 

Inddrivelsen stiger fortsat i nyt inddrivelsessystem

Gældsstyrelsen har i 2022 inddrevet 5,2 mia. kr. via det nye inddrivelsessystem PSRM. Resultatet betyder, at Gældsstyrelsen nu inddriver over 40 pct. af det samlede provenu igennem PSRM.

”Vi har fået skabt en inddrivelse med stærke værktøjer til at inddrive gælden. Sammen med vores nye system og vores mange kompetente medarbejdere går vi skridt for skridt i den rigtige retning mod at få inddrevet og nedbragt gælden til det offentlige”, siger styrelsesdirektør Anne-Sofie Jensen.

 

Gælden til det offentlige er fortsat stor

Borgere og virksomheders gæld til det offentlige har været stigende gennem en årrække, og ved udgangen af 2022 var den samlede gæld i alt ca. 152 mia. kr.  

Gældens kursværdi, som giver et mere retvisende billede af, hvad Gældsstyrelsen inden for de gældende regler har mulighed for at inddrive, blev ultimo 2021 vurderet til at udgøre ca. 35 mia. kr. Kursværdien opdateres for ultimo 2022.

 

For yderligere oplysninger:

Journalister: 7222 1304
Borgere og virksomheder: 7015 7304

 

Læs mere om udviklingen i inddrivelsen og den samlede restance i Gældsstyrelsens publikation.