Gå til indhold

Gældsstyrelsen offentliggør omfattende analyse af danskernes gæld til det offentlige

Gældsstyrelsen har de seneste år sat nye provenurekorder. Fremgangen skyldes ikke mindst det nye inddrivelsessystem, der for alvor viser resultater. Alligevel stiger gælden til det offentlige. I ”Danskernes gæld” kigger Gældsstyrelsen nærmere på udviklingen.

I en ny analyse med titlen ”Danskernes gæld” går Gældsstyrelsen i dybden med udviklingen i gælden til det offentlige. Gældsstyrelsen har de seneste år hævet tempoet for gældsinddrivelsen og slog senest provenurekord med 10,4 mia. kr. i 2020.

Alligevel stiger gælden til det offentlige. Ved udgangen af sidste år var den på ca. 135 mia. kr. Omkring 1,1 mio. borgere og godt 155.000 selskaber havde gæld til det offentlige for blandt andet ubetalte skatter, afgifter og bøder.

Udviklingen skyldes særligt, at borgere og virksomheder i stort omfang stifter ny gæld, og at den eksisterende gæld vokser på grund af løbende rentetilskrivning. Derudover har Gældsstyrelsen kun begrænsede muligheder for at inddrive gæld fra en stor skyldnergruppe.

”Den her analyse viser nogle af de udfordringer, som vi som samfund og styrelse står med i forhold til inddrivelse af gæld til det offentlige. Men den viser samtidig også nogle af de gode initiativer, som vi i Gældsstyrelsen arbejder hårdt på for at inddrive gælden så effektivt som muligt, og som har gjort os i stand til at inddrive et rekordhøjt beløb sidste år,” siger direktør i Gældsstyrelsen, Lars Nordahl Lemvigh.

En stor årsag til fremgangen i Gældsstyrelsens inddrivelse i 2020 var det nye system, PSRM, der bidrog med ca. 1,9 mia. kr. Det var en tredobling i forhold til 2019.

Og netop PSRM er i år udvalgt som tema for ”Danskernes gæld”, hvor det blandt andet fremgår, hvordan systemet har bidraget til en mere effektiv inddrivelse af kontrolafgifter og personskatter. 

”Danskernes gæld” er en årligt tilbagevendende publikation, der sætter fokus på borgeres og virksomheders gæld til det offentlige samt et udvalgt tema.

 

Læs hele publikationen - se Danskernes gæld.

 

For yderligere oplysninger:

Journalister:  7222 1304

Borgere og virksomheder: 7015 7304