Nyt it-system: Gældsstyrelsen inddriver tre gange så meget licensgæld

DR var den første offentlige kreditor, der blev tilsluttet Gælds-styrelsens nye inddrivelsessystem PSRM, og det kan nu aflæ-ses på bundlinjen. Siden DR blev tilsluttet det nye system, har Gældsstyrelsen inddrevet næsten 1 mia. licenskroner.

Der kommer væsentligt mere licensgæld tilbage i kassen til DR end tidligere. Det sker som en direkte konsekvens af, at DR var den første offentlige kreditor, der blev tilsluttet det nye gældsinddrivelsessystem PSRM.

Siden DR i 2018 blev tilsluttet det nye system, har Gældsstyrelsen samlet inddrevet knap 1 mia. kr. til DR – heraf ca. 750 mio. kr. i PSRM. Det resterende provenu er inddrevet i det midlertidige inddrivelsessystem DMI. Udviklingen betyder, at det samlede provenu til DR blev tredoblet fra 2018 til 2019, og inddrivelsen går endnu bedre i 2020.

”Vi er sat i verden for at inddrive den gæld, som offentlige kreditorer ikke selv har kunne opkræve hos borgere og virksomheder. Den opgave løser vi nu mere effektivt med vores nye gældsinddrivelsessystem, og det betyder, vi kan sende flere penge tilbage til de offentlige kasser i de kommende år”, siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh.

De første gældsposter fra DR blev oversendt til PSRM i 2018. Dengang var den offentlige gæld til DR på ca. 1,7 mia. kr. Nu er den samlede gæld reduceret til mindre end 1,5 mia. kr.

Faldet skyldes, at Gældsstyrelsen i det nye system kan lønindeholde. Altså trække skyldnere direkte i deres løn før den udbetales og dermed afdrage på gælden. Det er meget effektivt, fordi skyldnerne ikke selv skal tage initiativ til at betale deres gæld. Medvirkende til faldet er også, at licensen i samme periode er faldet, hvilket har reduceret tilgangen af ny licensgæld.

”Vi arbejder hver dag på at udvide antallet af offentlige kreditorer i systemet. Jeg ville selvfølgelig ønske, at alle kunne komme på systemet i morgen, men det er først og fremmest vigtigt, at tilslutningen sker lovligt og korrekt i samarbejde med de forskellige offentlige kreditorer. De skal have tilpasset deres it-systemer til PSRM, og så bliver de koblet på gradvist”, siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh.

I alt ca. 600 offentlige kreditorer kan indsende gæld til Gældsstyrelsen. Af disse er godt 300 koblet helt eller delvist på det nye inddrivelsessystem. Hovedparten af de offentlige kreditorer forventes tilsluttet det nye system ved udgangen af 2021.

Foreløbig er der samlet overført gæld for ca. 5 mia. kr. til det nye system, hvoraf i alt 1,2 mia. kr. er blevet inddrevet.

Læs mere i publikationen Gældsstyrelsen inddriver licensgæld for 1 mia. kr.

 

For yderligere oplysninger

Journalister:  7222 1304

Borgere og virksomheder: 7015 7304