Gå til indhold

Vores strategi og pejlemærker

Gældsstyrelsen arbejder efter fire strategiske pejlemærker:
 • Kompetent styrelse
  Gældsstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.

 • Effektiv inddrivelse
  Gældsstyrelsen skal sikre etableringen af en normaliseret og effektiv gældsinddrivelse, så der inddrives mest mulig gæld til det offentlige.

 • Værdiskabende styring og udvikling
  Gældsstyrelsen skal sikre en effektiv varetagelse af inddrivelsesopgaven, der bygger på realistisk planlægning, robust produktionsstyring og et fokus på udviklingstiltag og værdiskabende IT løsninger.

 • Høj faglighed
  Gældsstyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling.

Engangsvederlag

Der er ikke udbetalt engangsvederlag til styrelsesdirektøren for 2022.