Gå til indhold

Gyldig fra 02-06-2023 / Gyldig til 02-06-2024

Historisk - ikke gældende

Vær obs på: Behandling af bosager

Husk, at ansvaret for anmeldelse af krav i skyldners bo afhænger af proklama.

I forbindelse med behandling af bosager, er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at ansvaret for anmeldelsen af kravet i skyldners bo afhænger af, hvornår proklama udstedes.

Udstedes proklama for skyldner inden overdragelse af fordringen til Gældstyrelsen, står I som fordringshaver for anmeldelsen af kravet i skyldners bo. Udstedes proklamaet derimod efter overdragelsen af fordring til Gældsstyrelsen, forestår vi anmeldelsen af kravet. 

Gældsstyrelsen overtager kreditorbeføjelserne på fordringer sendt til inddrivelse, og vi kan derfor afskrive og fortage placering af modtagne indbetalinger/dividender med mere på disse fordringer. Når I har sendt jeres krav til inddrivelse, skal I derfor ikke fortage jer yderligere angående bosagen, før I modtager en underretning fra os.  

Vi hører gerne fra jer

Vi har opdateret svaret på spørgsmålet ‘Hvem skal anmelde i bosager?’  under ‘Ofte stillede spørgsmål’ her på hjemmesiden: Inddrivelse og afregning - Gældsstyrelsen

Ofte stillede spørgsmål-sektionen giver jer korte svar på de mest almindelige spørgsmål, som vi typisk behandler i vores fordringshaversupport. Nogle områder er dog mere komplekse, og derfor udfolder vi svarene yderligere, som med ovenstående eksempel.

Har I forslag til spørgsmål/svar, der enten kan tilføjes eller udfoldes på hjemmesiden, så hører vi gerne fra jer. Skriv til fordringshaver@gaeldst.dk