Gå til indhold

Gyldig fra 18-06-2024 / Gyldig til 18-06-2025

Vær obs på: Særlige renteregler for fordringer under inddrivelse

I skal være opmærksomme på at angive den afvigende rente, når I oversender fordringer til inddrivelse

Fordringer, der overdrages til inddrivelse, forrentes som udgangspunkt med inddrivelsesrenten. Der er dog fordringer, hvor det er nødvendigt at forrente efter særlige renteregler. Det kan fx være fordringer, der hviler på en retsafgørelse eller fordringer, hvor der er aftalt en morarente. 

Det har indtil den 1. juli 2023 været uden betydning om en fordring, der sendes til inddrivelse, i opkrævningsfasen blev forrentet med procesrenten, da procesrenten og inddrivelsesrenten var identiske. Fra og med den 1. juli 2023 har inddrivelsesrenten imidlertid været 4 procentpoint lavere end procesrenten.

Angiv den afvigende rente, når I oversender til inddrivelse 

Har I fordringer, som skal forrentes med en anden rente end inddrivelsesrenten, er det vigtigt, at I er opmærksomme på at angive, hvilken rente fordringen skal forrentes med, når I oversender fordringen til inddrivelse. 

Ved fordringer, som hviler på en retsafgørelse, vil det være muligt, at forrentningen afviger fra inddrivelsesrenten, og det samme kan være tilfældet med fordringer, hvor parterne har aftalt en morarente. Her er det vigtigt, at I vælger den rentesats, som fordringen skal forrentes efter. 

Hvis den fastsatte rentesats ikke findes i inddrivelsessystemerne, så har I to muligheder for forrentning:

  1.  I kan beregne og indsende renten, samtidig med, at fordringen er under inddrivelse
  2.  I kan administrativt vælge en anden rentesats, som er understøttet af inddrivelsessystemerne

I det gamle inddrivelsessystem DMI har det ikke været muligt at vælge en rente, der afviger fra inddrivelsesrenten, til forrentning af ovenstående fordringer under inddrivelse, hvorfor flere af jer i stedet har valgt inddrivelsesrenten. Det betyder, at disse fordringer bliver forrentet med inddrivelsesrenten, som i dag afviger fra procesrenten.

Læs mere om de særlige renteregler for fordringer under inddrivelse jf § 9 i Bekendtgørelse 2023-09-27 nr. 1207 om inddrivelse af gæld til det offentlige

Læs mere om nedsættelsen af inddrivelsesrenten