Gå til indhold

Advokatpanel

Advokaterne i Gældsstyrelsens advokatpanel påtager sig opgaven som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent.

Om advokatpanelet

Panelet er blandt andet etableret for at øge gennemsigtigheden og deltagerkredsen, når vi samarbejder med advokater i konkurssager. Vores advokatpanel omfatter advokater fra retskredse i hele landet. Advokaterne i panelet er inddelt i grupper efter den/de retskreds(e), de har forretningssted i.

Du kan finde oplysninger om en advokat i panelet under den enkelte retskreds i listen nedenfor. Under overskriften ”Branchekendskab” kan du i listen se, hvilke brancheområder advokaten har særlige kompetencer indenfor.

Hvem udvælger advokaterne?

Udvælgelsen af advokater til indstilling som kurator i konkursboer, hvor det offentlige er kreditor, vil som udgangspunkt ske efter tur blandt advokaterne i den relevante retskreds. Det er de lokale driftscentre, som står for udvælgelsen af advokaterne.

Samarbejdsvilkår

Se hvad der er gældende for deltagelse i Gældsstyrelsens Advokatpanel på siden Samarbejdsvilkår.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller andre henvendelser om advokatpanelet, er du velkommen til at kontakte Gældsstyrelsen på advokatpanel@gaeldst.dk.

Liste over retskredse i Jylland

Liste over retskredse på Fyn

Liste over retskredse på Sjælland og øer