Gå til indhold

Sådan betaler du virksomhedens gæld

Ønsker du at betale virksomhedens gæld, skal du ringe til os for at få de nødvendige betalingsoplysninger. Vores nummer er 70 15 73 04.

Betaling fra udlandet

Betaling fra udlandet kan ske ved at benytte bankoverførsel til:

  • SWIFT-kode: DABADKKK
  • IBAN- kode: DK6102164069170749
  • Bank: Danske Bank, Statens Betalinger, Girostroeget 1, 0800 Hoeje Taastrup, DK
  • Kontoindehaver: CVR: 19552101, Skatteforvaltningen, Gaeldsstyrelsen, Braendgaardvej 10, 7400 Herning, DK

Husk at oplyse, hvem der indbetaler (CPR-nummer/CVR-nummer), og hvilken gæld betalingen vedrører.

Hvilken gæld bliver betalt først?

Når du betaler af på gæld, er der en fast rækkefølge for, hvilken gældstype pengene først skal gå til:

  1. Bøder
  2. Privatretlige underholdsbidrag
  3. Forskudsvist udlagte underholdsbidrag
  4. Anden gæld i den rækkefølge, gælden er sendt til inddrivelse, med den ældste gæld først. Renter betales før hovedstol.

Hvis du er uenig i gældens eksistens eller størrelse

Hvis du er uenig i, at virksomheden skylder gælden, fx fordi den allerede er betalt helt eller delvist, eller har du andre bemærkninger til gældens eksistens eller størrelse, kan du kontakte os.

Har du allerede betalt gælden, bedes du vedhæfte dokumentation for din betaling, fx i form af en udskrift fra banken.