Gå til indhold

Om gæld til inddrivelse

Betaler du ikke din virksomheds gæld til det offentlige til tiden, er det vores opgave at inddrive gælden. Vi skal sikre, at gælden bliver betalt.

Er du i tvivl om, hvordan gælden er opstået, skal du kontakte den myndighed, gælden kommer fra.

Kan gæld blive forældet?

Gæld, som vi skal inddrive, kan blive forældet efter enten de almindelige regler i forældelsesloven eller særlige regler i gældsinddrivelsesloven. Det kommer blandet andet an på:

  • om du afvikler din gæld

    Så længe du er i gang med at afvikle din gæld, fx ved at vi trækker en del af din indkomst hver måned, vil din gæld ikke blive forældet. Hvis du stopper med at afvikle din gæld, vil gælden som udgangspunkt tidligst blive forældet 3 år efter din afvikling stoppede.

  • hvornår vi har fået til opgave at inddrive din gæld

    Gæld, vi har fået til opgave at inddrive fra den 19. november 2015, er som udgangspunkt tidligst forældet den 21. november 2024.

    Gæld, vi har fået til opgave at inddrive før den 19. november 2015, skal vi først undersøge, før vi ved, om vi kan inddrive den. Gælden kan være forældet, hvis den ved en fejl allerede var forældet, da vi fik til opgave at inddrive den, eller hvis vi har afbrudt forældelsen for sent, fordi der er fejl i de oplysninger, vi har om gælden. Var gælden ikke forældet den 19. november 2015, bliver gælden som udgangspunkt tidligst forældet den 21. november 2024.

Læs mere om gæld til inddrivelse

Når vi inddriver din virksomheds gæld

Forstå virksomhedsgældens datooplysninger

Hvis der er fejl i din virksomheds gæld

Fremgangsmåde ved inddrivelse af gæld

Se hvordan vi kan inddrive gælden på siden Hvis du ikke betaler virksomhedens gæld.