Gå til indhold

Hvis du/I ikke kan betale virksomhedens gæld

Du/I kan søge om eftergivelse af gæld på vegne af selskaber, foreninger, selvejende institutioner og fonde, hvis der er forhold, der i særlig grad taler for det.

Hvad betyder eftergivelse?

Eftergivelse er en mulighed for at få slettet eller nedsat gæld til det offentlige. Hvis virksomheden får en hel eller delvis eftergivelse, betyder det, at virksomheden enten ikke skal betale gælden eller kun skal betale en del af den.

Begrænsede muligheder for at få eftergivet gæld

Muligheden for eftergivelse for selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende er betydeligt mere begrænset end for privatpersoner.

Virksomheder, som kan søge om eftergivelse

 • selskaber
 • foreninger
 • selvejende institutioner
 • fonde
 • eller lignende

Juridiske enheder, som ikke kan få eftergivet gæld

 • dødsboer
 • konkursboer
 • interessentskaber
 • kommanditselskaber
 • partrederier og lignende

Søger du for din enkeltmandsvirksomhed, skal du søge på samme måde som privatpersoner. Læs mere på siden Du kan søge om eftergivelse.

Gæld, som virksomheden eventuelt kan få eftergivet

Vi kan eftergive gæld til det offentlige, fx:

 • selskabsskat
 • ikke afregnet A-skat, udbytteskat og royaltyskat
 • arbejdsmarkedsbidrag, moms, told og punktafgifter
 • administrative bøder

 

Spørgsmål vedrørende eftergivelse

Du kan læse mere om reglerne for eftergivelse i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.4.7 Eftergivelse af gæld til det offentlige, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.