Gå til indhold

Roller og ansvar som rettighedshavere

En rettighedshaver er i denne sammenhæng betegnelsen for en borger, en virksomhed eller en instans, der anmelder rettigheder i henhold til transporter i udbetalinger fra det offentlige. Som rettighedshavere regnes også udlægshavere.

Rettighedshaveres pligt og registrering