Gå til indhold

Vi kan opsplitte din gæld

Vi kan adskille selve gældsposten fra alle dens renter og gebyrer eller fra kun nogle af renterne og gebyrerne. Det betyder, at renter og gebyrer, der adskilles fra selve gældsposten, behandles som selvstændige gældsposter.

Når vi splitter din gæld op, kan vi inddrive selve gældsposten, selv om vi ikke har afgjort, om de tilhørende renter og gebyrer kan inddrives lovligt. Du kan derfor modtage gældsopgørelser, uden enten selve gældsposten eller de tilhørende renter og gebyrer.