Gå til indhold

Forstå din gælds datooplysninger

Når en offentlig myndighed eller institution, sender din gæld til inddrivelse hos os, får vi en række oplysninger om gælden fx gældens beløb, periode, stiftelsesdato, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato. En offentlig myndighed/institution, som du skylder penge, kaldes en fordringshaver. Vi bruger oplysningerne til at beskrive gælden i skriftlige meddelelser eller afgørelser om din gæld. Vi bruger også oplysningerne til at kontrollere om gældens sidste rettidige betalingsdato er indtrådt, før vi modregner gæld.

Der kan være forskel på gældens datooplysninger

Nogle gældstyper kan være registreret med én eller flere datooplysninger, der ikke svarer til den betegnelse, der står i den skriftlige meddelelse eller afgørelse fra os. Det drejer sig om datooplysningerne om gældens stiftelsesdato, periode, forfaldsdag og sidste rettidige betalingsdag.

Hvis du har modtaget en skriftlig meddelelse eller en afgørelse om et inddrivelsesskridt fra os, er der derfor mulighed for, at datooplysningerne i den medsendte opgørelse over din gæld ikke i alle tilfælde er udtryk for den dato, som teksten i oversigten umiddelbart viser. Der kan dog være foretaget rettelser for enkelte gældstyper, så datooplysningerne alligevel svarer til den betegnelse, der står i den skriftlige meddelelse eller afgørelse fra os.

Oversigt over gældens registrerede datooplysninger, når de har en anden betegnelse i Gældsstyrelsens breve

Vi har lavet en oversigt over de gældstyper, vi inddriver, hvor vi har kendskab til at én eller flere registrerede datooplysninger afviger fra den betegnelse, som datoerne har i vores skriftlige meddelelser og afgørelser. Du kan for hver af de enkelte typer af gæld se, hvad datoerne er udtryk for.

Oversigten indeholder også en beskrivelse af de tilfælde, hvor der er lavet en rettelse af datooplysningerne. Du kan for hver enkelt type gæld se, hvad datoerne er udtryk for.

I de tilfælde, hvor sidste rettidige betalingsdag ikke er retvisende, kan du også se, hvorfor vi har vurderet, at betingelsen om afviklingsmodenhed for modregning er opfyldt.

 

Se hvad datoerne er udtryk for vedrørende gældstyperne