Gå til indhold

Om gæld til inddrivelse

Betaler du ikke din gæld til det offentlige til tiden, er det vores opgave at inddrive gælden.

Læs mere om gæld til inddrivelse på følgende sider:

Vi kan opsplitte din gæld

Se hvem vi inddriver gæld for

Forstå din gælds datooplysninger

Hvis der er fejl i din gæld

Se lovhenvisninger i breve

Særlige underholdsbidrag

 

Sådan inddriver vi gæld

Se hvordan vi kan inddrive gæld på siden Hvis du ikke betaler din gæld.