Gå til indhold

Om gæld til inddrivelse

Betaler du ikke din gæld til det offentlige til tiden, er det vores opgave at inddrive gælden.

Hvad er inddrivelse?

Har du ikke fået betalt fx din grønne ejerafgift, dine børns dagtilbud eller din spildevandsregning til tiden, kan Skattestyrelsen, din kommune eller dit spildevandsselskab sende din gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Vi inddriver nemlig på vegne af offentlige kreditorer. Det betyder, at det så bliver vores opgave at sikre, at du betaler gælden. Det kan vi fx gøre ved at trække penge fra din indkomst til at betale gælden eller ved at modregne i udbetalinger fra det offentlige, fx din overskydende skat.

Når Gældsstyrelsen har fået til opgave at inddrive din gæld, er det os, du får breve fra, og os du kan spørge om muligheder for betaling. Er du i tvivl om, hvordan gælden er opstået, skal du kontakte den myndighed, fx din kommune, hvor gælden kommer fra.

Kan gæld blive forældet?

Gæld, som vi skal inddrive, kan blive forældet efter enten de almindelige regler i forældelsesloven eller særlige regler i gældsinddrivelsesloven. Det kommer blandet andet an på:

  • om du afvikler din gæld

    Så længe du er i gang med at afvikle din gæld, fx ved at vi trækker en del af din indkomst hver måned, vil din gæld ikke blive forældet. Hvis du stopper med at afvikle din gæld, vil gælden som udgangspunkt tidligst blive forældet 3 år efter din afvikling stoppede.

  • hvornår vi har fået til opgave at inddrive din gæld

    Gæld, vi har fået til opgave at inddrive fra den 19. november 2015, er som udgangspunkt tidligst forældet den 21. november 2024.

    Gæld, vi har fået til opgave at inddrive før den 19. november 2015, skal vi først undersøge, før vi ved, om vi kan inddrive den. Gælden kan være forældet, hvis den ved en fejl allerede var forældet, da vi fik til opgave at inddrive den, eller hvis vi har afbrudt forældelsen for sent, fordi der er fejl i de oplysninger, vi har om gælden. Var gælden ikke forældet den 19. november 2015, bliver gælden som udgangspunkt tidligst forældet den 21. november 2024.

Læs mere om gæld til inddrivelse på følgende sider:

Se hvem vi inddriver gæld for

Når vi inddriver din gæld

Forstå din gælds datooplysninger

Vi kan opsplitte din gæld

Flytning af gældsposter til nyt inddrivelsessystem

Hvis der er fejl i din gæld

Se lovhenvisninger i breve

Særlige underholdsbidrag

Sådan inddriver vi gæld

Se hvordan vi kan inddrive gæld på siden Hvis du ikke betaler din gæld.