Gå til indhold

Overblik over din gæld

Har du brug for et overblik over din gæld? Du kan finde en gældsoversigt i de fleste breve fra os, eller du kan kontakte os.

Det er endnu ikke muligt selv at fremsøge en gældsoversigt fra os digitalt.

Brevene fra os finder du i Digital Post eller i din postkasse.

Hvis du ringer, kan vi hjælpe dig med:

  • hvilken gæld du har, som vi skal inddrive
  • hvor meget du skylder
  • få tilsendt en oversigt over din gæld. 


Ring på 70 15 73 04

Gældsoversigten er et øjebliksbillede

Vær opmærksom på, at en tilsendt gældsoversigt er et øjebliksbillede, blandt andet fordi der dagligt løber renter på gælden. Du kan fx også have nedbragt gældens størrelse, siden vi sendte oversigten til dig.

Ofte stillede spørgsmål

Mulige fejl i ældre gæld

Du skal være opmærksom på, at der i din gældsoversigt kan v​ære gæld, som ikke er rigtigt opgjort, eller som er forældet. Det skyldes, at der i perioden 2013 – 2015 var fejl i vores tidligere inddrivelsessystem.

Vi gennemgår løbende al gæld og kontakter dig, hvis vi finder fejl. Har du spørgsmål til din gældsoversigt, så ring til os.

Få mere information på siden Hvis der er fejl i din gæld

Du kan læse mere om gæld til inddrivelse i Den juridiske vejledning, afsnit G.A Inddrivelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.