Gå til indhold

Generelle krav til fordringer

Vejledningen nedenfor gennemgår de generelle krav, som vi stiller til jeres overdragelse af fordringer. Udover disse generelle krav, finder I specifikke krav samt praksis for, hvordan I udfylder stamdata korrekt, i jeres individuelle aftalegrundlag.

Både de generelle krav samt stamdatakrav for jeres tilgængelige fordringstyper, har til formål at sikre en korrekt praksis, så vi kan inddrive jeres fordringer lovligt.

I kan se jeres aftalegrundlag samt stamdatakrav for jeres tilgængelige fordringstyper på siden:

Individuelle aftaler

Generelle krav til overdragelse af fordringer

Når vi har modtaget jeres fordring

Når I har sendt en ny fordring til inddrivelse, returnerer systemet med en kvittering. Kvitteringen indeholder et tildelt fordrings-ID samt eventuelle oplysninger om de tilføjede hæftelsesforhold, AKR-nummer m.v.

Ligeledes giver systemet en slutstatus på jeres indsendte fordring, som kan være én af følgende: UDFØRT, AFVIST, eller HØRING.