Regulering af fordringer

Op- og nedskrivning samt tilbagekaldelse af fordringer.