Gå til indhold

Renteregler

Vi tilskriver inddrivelsesrenten på 7,75 procent (fra 8. januar 2024) på alle fordringer under inddrivelse i Gældsstyrelsen medmindre andet fremgår af lovgivningen, eller renten af andre årsager afviger fra inddrivelsesrenten.

Renten tilskrives som en simpel dag-til-dag-rente af hovedstolen. Reglerne for dækningsrækkefølgen  betyder, at inddrivelsesrenten altid dækkes forud for hovedstolen. 

Ændring af renteberegningen

Bemærk, at det ikke er muligt at ændre fordringens renteberegning, når fordringen først er sendt til inddrivelse. Er fordringens renteberegning angivet forkert ved indsendelsen, skal I tilbagekalde fordringen med årsagskoden "fejl" og indsende på ny.

Standardopsætning for renten

I kan se standardopsætningen for renten på hver fordringstype i jeres konkrete materiale, som I finder under Individuelle aftaler

Renter der afviger fra inddrivelsesrenten

I nogle tilfælde afviger fordringens rente fra inddrivelsesrenten. Dette gælder fx ved fordringer, som hviler på:

  • et pantebrev
  • et gældsbrev
  • et udenretligt frivilligt forlig m.v.
  • andre fordringer, hvor parterne har aftalt en morarente
  • en domstol, der ved en retsafgørelse har truffet afgørelse om en forrentning under inddrivelse, som afviger fra den normale inddrivelsesrente.

Renteopsætning når renten afviger fra inddrivelsesrenten

Om renteregler