Renteregler

Vi tilskriver inddrivelsesrenten på 7,25 procent (fra 7. juli 2023) på alle fordringer under inddrivelse i Gældsstyrelsen medmindre andet fremgår af lovgivningen, eller renten af andre årsager afviger fra inddrivelsesrenten.